Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

2593
6/15/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 25.1.1 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 7.2 MB
  • SHA1: 3889369B47E7B084962C13844259FD24F1EA2C4C
  • Niezależne od systemu operacyjnego, Linux*
  • Rozmiar: 4.2 MB
  • SHA1: BCCFC39B1E334BE8F9B99137EC830CC45ABC45DE

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikiem readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.