Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

2593
7/22/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 26.4 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 4.2 MB
  • SHA1: 1789048B6F57105D2F46D47F87BAD9AF8DF6397C
  • Niezależne od systemu operacyjnego, Linux*
  • Rozmiar: 5.6 MB
  • SHA1: 5C1A18A195F423D9C763341CD7CC61E16F49E5C1

Szczegółowy opis

Ten rekord pobierania instaluje wersję 26.4 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.