Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

2593
11/22/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 27.7 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Dostępne pliki do pobrania

  • Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 6.3 MB
  • SHA1: 74AAFB7AA803C0B74A7FD0E28E7268A1FD44F34A
  • Linux*
  • Rozmiar: 4.9 MB
  • SHA1: D236A904A93D9A56492F7124543E04CF96AB5BDA

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania instaluje wersję 27.7 narzędzi administracyjnych dla Intel® Network Adapters.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.