sterowniki karta Intel® Ethernet dla systemu MS-DOS*

2595
11/4/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 24.3 sterowników karta Intel® Ethernet dla systemu MS-DOS*. Wersja końcowa

Dostępne pliki do pobrania

  • MS-DOS family*
  • Rozmiar: 1.1 MB
  • SHA1: BD402148CD710F15D13691D698E87818F4DD76CC

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten plik do pobrania instaluje wersję 24.3 sterowników karta Intel® Ethernet dla SYSTEMU MS-DOS*.

Uwaga: To ostateczna wersja sterowników MS-DOS. Sterowniki MS-DOS nie będą już uwzględniane w przyszłych wersjach ze oprogramowaniem.

Pobierz szczegóły

  • Plik do pobrania zawiera sterowniki NDIS do SYSTEMU MS-DOS, diagnostykę DOS oraz instrukcje użytkowania dla kart sieciowych Intel® Ethernet.
  • Sterowniki DOS są dostarczane wyłącznie w celu wczytywania innych systemów operacyjnych, na przykład podczas instalacji RIS lub instalacji nienadzorowanych. Nie są one przeznaczone jako wysokowydajne sterowniki.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.