Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (syscfg) dla serwerowych płyt głównych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 61X

645912
5/2/2022

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację systemu (syscfg) wykorzystywane do zmiany, zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS do pliku binarnego/INI.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 65.6 MB
  • SHA1: D084CFE579F707E04F5BFC75D4480107FCBB31D7

Szczegółowy opis

1. Wprowadzenie


Narzędzie Zapisz i przywróć konfigurację serwera (syscfg) służy do zapisywania i przywracania ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS w pliku binarnym/INI, a także do konfiguracji ustawień oprogramowania sprzętowego i BIOS za pomocą interfejsu wiersza poleceń.

2. Obsługiwane platformy


Rodzina Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR

Rodzina Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR

Rodzina Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR

Rodzina Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR

Rodzina Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR

Rodzina Intel® Server Board S2600ST/S2600STR

Rodzina Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR

Rodzina Intel® Server Board S9200WK

Rodzina Intel® Server Board D50TNP

Rodzina Intel® Server Board M50CYP

Rodzina Intel® Server Board D40AMP

Rodzina Intel® Server Board M70KLP

Rodzina Intel® Server Board M20NTP2SB

3. Obsługiwane systemy operacyjne


Powłoka UEFI

Serwer Windows* 2019

Serwer Windows* 2016

Serwer Windows* 2012 R2

Windows® 10

Red Hat* Enterprise Linux* 8.1, 8.2, 7.3, 7.5 i 7.6-64 bit

SuSE* Linux* Enterprise Server 15, 12 service pack 3-64-bitowy

CentOS* 8, 7.3, 7.5 i 6.8

Ubuntu* 16.04 i Ubuntu 20.04

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.