Sprzętowa aktualizacja flash oprogramowania sprzętowego RAID do kontrolera szyfrowania dysków dla DOS, Windows*, Linux* i UEFI

645979
10/5/2010

Wprowadzenie

Sprzętowa aktualizacja flash oprogramowania sprzętowego RAID dla DOS, Windows*, Unix*, Linux* i UEFI dla kontrolerów SAS RAID 6 GB

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 18 MB
  • SHA1: D6B4249135DC7D6DE05F0EEDAB5AC582C7984DE5

Szczegółowy opis

===================
Informacje o pakiecie
===================
Pakiet pamięci flash = 12.9.0-0037

==========================
Obsługiwane kontrolery RAID
==========================
Ten plik do pobrania obsługuje kontrolery Intel® RAID "szyfrowania dyskowego" za pomocą stosu oprogramowania SAS (RS2BL080DE i RS2PI008DE). Sprawdź, czy to narzędzie zostało przetestowane za pomocą karty RAID, którą wybrano do użycia, sprawdzając stronę internetową sterowników twojego kontrolera na stronie http://www.intel.com/p/en_US/support

Uwaga:
Firma Intel przeprowadza się wyłącznie do korzystania z projektatora pakietu Flash do śledzenia oprogramowania sprzętowego kontrolera RAID. Wskaźnik wersji oprogramowania sprzętowego zauważa jedynie część tego, co się błysnie. Numer pakietu to dokładniejszy sposób śledzenia tego, co jest publikowane. Przyrosty, jeśli którykolwiek z komponentów pakietu się zmieni.

Poniżej znajduje się lista desygnatorów wersji przejściowej pokazujących najnowszą wersję od pierwszej do trzech wersji z powrotem. W przyszłości wykorzystany zostanie jedynie numer pakietu Flash.

1. (Ten pakiet)
===================
Informacje o pakiecie
===================
Pakiet pamięci flash = 12.9.0-0037

2.
===================
Informacje o pakiecie
===================
Pakiet pamięci flash = 12.7.0-0007
Wersja oprogramowania sprzętowego = 2.70.03-0862

3.
===================
Informacje o pakiecie
===================
Pakiet pamięci flash = 12.4.0-0012
Wersja oprogramowania sprzętowego = 2.40.03-0787

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.
*********************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.