Rodzina Intel® Server Board S2600KP – aktualizacje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

645983
9/28/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600KP dla Intel® OFU Utility i WinPE*, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 28.8 MB
  • SHA1: 2B8AFEDD1210AC7F9DF21FCDC0E1CD5C5D0378AD

Szczegółowy opis

Wymagania oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji zawartych w tym pakiecie aktualizacji,aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

  • System BIOS — wersja produkcyjna 01.01.0029 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — wersja produkcyjna 03.01.03.072 lub nowsza
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — wersja produkcyjna 01.60.12335 lub nowsza

Nieudany dostęp do wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu i oprogramowania można uzyskać od firmy Intel.

O tej wersji

BIOS: 01.01.1029
ME: 03.01.03.072
BMC: 01.61.12390
FRUSDR:1.17

Skontaktuj się z producentem intel w celu przedprodukcji wymagań w zakresie obsługi sprzętu.

Ten pakiet można zaktualizować przy użyciu jednej z następujących metod:
- System operacyjny Windows* lub Linux* z wykorzystaniem technologii Intel(R) One-boot Flash Update (OFU) V14.1, wersja 25
- Środowisko wykonywania systemu Windows* Preboot (WinPE)

Przed aktualizacją systemu przeczytaj uwagi na temat wersji i pliki readme, aby uzyskać instrukcje instalacyjne, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.