aktualizacja Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV EEPROM

645985
12/24/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera aktualizację EEPROM dla Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.9 KB
  • SHA1: 735DB7D810F8996F0C43DAD36D9AA55FBA49FE86

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Celu

To pobieranie zawiera pliki binarne do aktualizacji Intel® Visual Compute Accelerator oprogramowania sprzętowego.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania. Instrukcje znajdują się w sekcji 6.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: d2f5d9851f7d46527f7a0e0104aafc57

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.