Espi

645987
6/17/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera specyfikację podstawową eSPI i jej dodatek.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.1 MB
  • SHA1: BDA5F738A46E3BD8C99F429437AB7E4049F37E9C

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera specyfikację podstawową eSPI i jej dodatek.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.