Narzędzie do dynamicznej kalibracji Intel® RealSense™ z serii D400

645988
7/28/2021

Wprowadzenie

Oprogramowanie dynamicznej kalibracji dla kamer z serii Intel® RealSense™ D400 dla systemu Windows* i Ubuntu*. (2.11.1.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*
  • Rozmiar: 48.8 MB
  • SHA1: 07BF1310997521BA77E6EB3753637D79D9D38DAC

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzia do kalibracji umożliwiają użytkownikom końcowym ponowną kalibrację kamer z serii D400, tabele do odczytu/zapisu/przywracania kalibracji i inne. Interfejs API został stworzony w celu umożliwienia opracowania niestandardowych zastosowań kalibracji.

Który plik wybrać

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

Windows*

  • Narzędzie Do kalibracji Intel-RealSense-Tool-2.11.1.0-Setup-with-Docs.zip:narzędzia do kalibracji, w tym Intel® RealSense™ dynamicznego kalibratora, inne powiązane narzędzia, przykłady API, przewodnik użytkownika, przewodnik programisty i inna dokumentacja.

Linux* (Ubuntu 16.04* i Ubuntu 18.04)

Pakiety Firmy Chyłka są dostępne do pobrania i instalacji. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji "Instalacja pakietu" w programie " Kod" wprogramie Intel Server " w podręczniku użytkownika poniżej.

Dokumentacji

Przewodnik użytkownika narzędzi do kalibracji Intel® RealSense™ z serii D400 oraz przewodnik po narzędziach do kalibracji z serii Intel® RealSense™ D400 znajdują się w archiwum skompresowanym.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.