Narzędzie do dynamicznej kalibracji Intel® RealSense™ z serii D400

645988
8/23/2022

Wprowadzenie

Oprogramowanie do dynamicznej kalibracji kamer z serii Intel® RealSense™ D400 dla systemu Windows* i Ubuntu*. (2.12.0.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 48.8 MB
  • SHA1: FC3744012563A54B4ED1D81967F8E12B67074814

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzia do kalibracji umożliwiają użytkownikom końcowym ponowną kalibrację kamer z serii D400, tabele do odczytu/zapisu/przywracania kalibracji i inne. Interfejs API został stworzony w celu umożliwienia opracowania niestandardowych zastosowań kalibracji.

Który plik wybrać

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

Windows*

  • Narzędzie Do kalibracji Intel-RealSense-Tool-2.12.0.0-Setup-with-Docs.zip: Narzędzia do kalibracji, w tym Intel® RealSense™ dynamicznego kalibratora, inne powiązane narzędzia, przykłady API, przewodnik użytkownika, przewodnik programisty i inne dokumenty.

Linux* (Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 oraz Ubuntu 20.04)

Pakiety Firmy Ethernet są dostępne na serwerze Firmy Intel i można je zainstalować w następujących czynnościach:

1. Dodaj serwer Intel do listy repozytoriów

repozytorium "deb https://librealsense.intel.com/Debian/apt-repo $(lsb_release -cs) main" -u

2. Zarejestruj klucz publiczny serwera:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A5A6F3EFCDE || apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A5A6F3EFCDE

3. Odśwież listę dostępnych repozytoriów i pakietów:

aktualizacja aplikacji apt-get

4. Zainstaluj pakiet narzędzia librscalibtool, który zawiera Intel® RealSense™ dynamicznego kalibratora:

apt-get instalacja librscalibtool

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w sekcji "Instalacja pakietu" w programie "Instalacja pakietu Przez Serwer Intel" w podręczniku użytkownika poniżej.

Dokumentacji

Podręcznik użytkownika narzędzi do kalibracji Intel® RealSense™ z serii D400 oraz przewodnik po narzędziach do kalibracji z serii Intel® RealSense™ D400 znajdują się w archiwum skompresowanym.

To pobieranie jest ważne dla produktów wymienionych poniżej:

Moduł z głębokością Intel® RealSense™ D435f

Moduł z Intel® RealSense™ głębokości D405

Moduł z Intel® RealSense™ głębokości D455

Kamera z głębokością Intel® RealSense™ D435i

Moduł z Intel® RealSense™ głębokości D415

Moduł z Intel® RealSense™ głębokości D420

Kamera z głębokością Intel® RealSense™ D415

Moduł z Intel® RealSense™ głębokości D430

Kamera z głębokością Intel® RealSense™ D435

Moduł z Intel® RealSense™ głębokości D410

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.