Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Trusted Platform Module (TPM) dla NUC5i3MY

645989
3/27/2018

Wprowadzenie

Instrukcje i oprogramowanie sprzętowe niezbędne do aktualizacji TPM w zestawach Intel® NUC NUC5i3MYHE oraz płytach głównych Intel® NUC NUC5i3MYBE.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 8.1 MB
  • SHA1: 967BED8D455700650FB2F8911BECC90FF30F5E7A

Szczegółowy opis

Celu

Ta aktualizacja oprogramowania sprzętowego TPM jest odpowiedzią na niedawny poradnik bezpieczeństwa firmy Intel INTEL-SA-00104 w sprawie luki w zabezpieczeniach modułu Trusted Platform Module (TPM).

Uwaga

Zapoznaj się z artykułem Intel-SA-00104 for Infineon* Trusted Platform Module (TPM), aby sprawdzić, czy problem dotyczy Twojego komputera Intel NUC.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.