Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

646002
11/6/2019

Wprowadzenie

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.77.93 dla produktów Intel® NUC7i3BN, NUC7i5BN i NUC7i7BN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3.5 MB
  • SHA1: 4BE55AB42AA1822263023C13C6FC155725305CF2

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.77.93 dla produktów Intel® NUC7i3BN, NUC7i5BN i NUC7i7BN.

Co stało się w tej wersji?

  • Zapoznaj się z informacjami o wersji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.