Systemy Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowane pod kątem nutanix* Enterprise Cloud Platform BIOS oraz pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego (M50CYP_bare_metal) dla UEFI

646912
8/23/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla systemów Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowanych pod kątem Nutanix* Enterprise Cloud Platform dla systemów serwerowych z procesorem M50CYP. (01.01.0005.CNX03)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 27.5 MB
 • SHA1: 9CCFEC33B93D9FB2DE156496C4839D2EB8DF61A1

Szczegółowy opis

Uwagę

Skorzystaj z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), aby przygotować się na instalację oprogramowania Nutanix w systemach Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowanych pod kątem nutanix* Enterprise Cloud.

Aby sprawdzić, czy Twój system jest certyfikowany pod kątem chmury korporacyjnej Nutanix*, sprawdź kod produktu systemu i powinien w nim znaleźć ciąg NX (na przykład tylko kod PCode: LWF2224NX870500), który potwierdza, że system jest certyfikowany do obsługi oprogramowania Nutanix*. Zapoznaj się z przewodnikiem samopomogowym po Produkty Intel® Data Center Block (Produkty Intel® DCB) dla platformy chmury nutanix* Enterprise Cloud Platform, aby uzyskać więcej informacji

Uwaga: w przypadku produktów Intel® DCS dla systemów HCI, certyfikowanych pod kątem chmury nutanix* Enterprise Cloud, zaleca się, aby po udanym wdrożeniu oprogramowania Nutanix* wykorzystywać narzędzie Prism Life Cycle Manager (LCM) firmy Nutanix do wykonywania przyszłych procedur aktualizacji systemu BIOS/oprogramowania sprzętowego. Można pobrać pakiet LCM oprogramowania sprzętowego INTEL ze strony pobierania nutanix* (wymagane jest logowanie). Więcej informacji można znaleźć na stronie Nutanix* Life Cycle Manager

Wymagania

Minimalna wersja aktualnego systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do wykonania nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz uaktualnić system BIOS bezpośrednio ze starszej wersji do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, uaktualnienie może się nie powiodła. Przed wykonaniem nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualne wersje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego na twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — R01.01.0004 lub nowszy
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.058
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.87.be6beeae lub nowsze
 • FRUSDR — 0,38 lub nowsze
 • CPLD — wersja 3p4 lub nowsza
 • Poz. – 2.2.0.1553

WAŻNE:

W ramach procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego system zostanie ponownie uruchomiony dwa razy.

Po pierwszym restarcie ekran wyłączy się przez około 16 minut.

Po drugim ponownym uruchomieniu ekran wyłączy się przez około 3 minuty.

Podczas całego procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, w tym dwóch ponownych rozruchów:

Nie USUWAJ przewodu zasilającego!

Nie wciśnij przycisku zasilania!

Nie usuwaj pamięci flash USB!

Możesz też uczynić twój system niewydajnym!

Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach odczytu i aktualizacji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

 • System BIOS — R01.01.0005
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.62
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.88.e5f45b9c
 • FRUSDR – 0,40
 • Poz. – 2.2.0.1553
 • CPLD — v3P5

sysfwupdt.efi — wersja 15.0.3

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego wymiennego nośnika (pendrive USB)

2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, aby został zaktualizowany

3. Zasilanie serwera i ładowanie powłoki uEFI

4. Uzyskaj dostęp do podłączonego pendrive'a USB i rozpocznij proces aktualizacji uruchomiony przez Startup.nsh

5. Po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji systemu BIOS system uruchomi się automatycznie ponownie i zajmie około 12 minut, aby oddać proces aktualizacji BMC/CPLD i zasilanie serwera z powrotem.

6. System uruchomi się automatycznie po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Weryfikowanie aktualizacji:

1. Po pomyślnym zakończeniu ostatecznej aktualizacji, zrestartuj system

2. Podczas postu naciśnij klawisz <F2>, gdy pojawi się monit o dostęp do narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.

3. W menu głównym narzędzia do konfiguracji SYSTEMU BIOS naciśnij klawisz <F9>, by załadować ustawienia domyślne systemu BIOS.

4. Naciśnij klawisz <F10>, by zapisać zmiany i wyjść z ustawień domyślnych systemu BIOS.

5. W menu głównym sprawdź, czy wersja systemu BIOS jest poprawna

6. Przesuń chył w menu zarządzania serwerem i naciśnij klawisz Enter.

7. Przesuń chęć do opcji INFORMACJI O SYSTEMIE i naciśnij klawisz Enter.

8. Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego BMC jest poprawna

9. Sprawdź, czy wersja SDR jest poprawna

10. Sprawdź, czy wersja mikrooprogramowania ME jest poprawna

11. Skonfiguruj pożądane ustawienia opcji SYSTEMU BIOS.

12. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść

Wersję oprogramowania sprzętowego CPLD można zweryfikować w menu głównym systemu BIOS, Main->PFR

Aktualizacja oprogramowania systemu została ukończona

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.