Intel® NUC X15 Laptop Kit - LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E - UniwillService for NUC Software Studio

649070
12/9/2021

Wprowadzenie

Usługa UniwillService jest wymagana, aby zapewnić, że wszystkie funkcje Intel® NUC Software Studio są w pełni funkcjonalne po zainstalowaniu w produktach Intel® NUC X15 Laptop Kit.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 4.6 MB
  • SHA1: 6155F40CFD70659118CD86BCB1093F9394A89D63

Szczegółowy opis

Cel

Usługa UniwillService jest wymagana, aby zapewnić, że wszystkie funkcje Intel® NUC Software Studio są w pełni funkcjonalne po zainstalowaniu w produktach Intel® NUC X15 Laptop Kit. Intel® NUC Software Studio zapewnia wspólne rozwiązanie, łącząc wszystkie funkcje oprogramowania dostępne w Intel® NUC, NUC Laptop i NUC Element.

Instrukcje

Instrukcja instalacji UniwillService:

  1. Pobierz i rozpakuj NUC Software Studio-UniwillService-vX.X.X.X.zip.
  2. Kliknij dwukrotnie plik UniwillService-vX.X.X.X.exe aby zainstalować usługę UniwillService
  3. Uruchom ponownie system

Oprogramowanie Intel® NUC jest dostępne w sklepie Microsoft Store.*

Więcej informacji i instrukcje instalacji można znaleźć w załączonym Podręczniku użytkownika.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.