Moduł technologii Intel vPro® dla systemu Microsoft Windows* PowerShell*

674527
11/21/2021

Wprowadzenie

Moduł technologii Intel vPro® dla systemu Microsoft Windows* Powershell* jest publikowany w osobnym pliku do pobrania, a ponadto jest zawarty w pakiecie pobierania Intel® AMT.

Dostępne pliki do pobrania

  • Microsoft Windows*
  • Rozmiar: 5.6 MB
  • SHA1: 1B80C06666E1CA9CB824BBABCA6D861C5830EF17

Szczegółowy opis

Opublikowano moduł technologii Intel vPro® dla systemu Microsoft Windows* PowerShell* w wersji 16.0.0.5.

Moduł technologii Intel vPro® dla Windows* PowerShell* to komponent Intel® Active Management Technology SDK. Dzięki wykorzystaniu poleceń cmdlet zarządzania poza pasmem specjaliści IT mogą rozszerzyć zasięg narzędzia PowerShell o bezpośrednie zarządzanie klientami obsługującymi Intel AMT, niezależnie od zasilania czy stanu systemu operacyjnego.

Pakiet do pobrania zawiera dokumentację dotyczącą instalacji i korzystania z modułu.

Zestaw SDK jest wstecznie kompatybilny ze starszymi wersjami Intel CSME oprogramowania sprzętowego.

Zmiany wersji 16.0.0.5

  • Zaktualizowano wersję zestawu SDK AMT z 15.x do 16.x, aby odzwierciedlić, że zestaw SDK AMT obsługuje również wersję CSME 16.x używaną na platformach Intel* Alderlake.
  • Ta wersja zawiera poprawkę błędów w konfiguracji uwierzytelniania wzajemnego TLS.
  • Ta wersja zawiera aktualizację w poleceniach zasilania". Wł.E.E. 2019-01-00000002900000 m300000000000 ełkaełka i Get-AMTPowerState, dodana opcja wstrzymania przy połączeniu. Oba polecenia obsługują teraz tryb wstrzymania przy użyciu połączenia.
  • Ta wersja zawiera poprawkę błędu dla poleceń przekierowywanie EEMTSOL i Start-AMTIDER; uruchamianie próbek przez TLS z uwierzytelnieniem wzajemnym
  • Ta wersja zawiera kroki dotyczące dodania nowego skryptu PS w module technologii Intel vPro dla instalacji i przewodnika użytkownika windows PowerShell.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.