Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego UEFI Shell dla MinnowBoard Max* i MinnowBoard Turbot* IA32

674537
10/10/2019

Wprowadzenie

Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego UEFI Shell dla MinnowBoard Max* i MinnowBoard Turbot* IA32

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 7.8 KB
  • SHA1: B8F283AC29DE32D10B12026A9253F316A5AA1544

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.