Pakiety NVM downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700

683939
9/9/2022

Wprowadzenie

Dostarcza pakiety NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700 (od 9.01 do poprzednich wersji)

Dostępne pliki do pobrania

 • Rozmiar: 155.2 MB
 • SHA1: 214D9AB1A644C23256431BDC5C2CFA0F3FC64C90
 • Rozmiar: 187.1 MB
 • SHA1: D376618FF66E4AB57F8DE754A754C00CBF0E1161
 • Rozmiar: 202.5 MB
 • SHA1: 74A1CE9D6B8000C049D6151C7588B3054BC8FCFC
 • Rozmiar: 195.6 MB
 • SHA1: 40552D9D099118943F23C1AED2BF8D0B881C70EF
 • Rozmiar: 248.5 MB
 • SHA1: 91402AFB67B1281E2D615C811240ABD0BD373EDC
 • Rozmiar: 262.3 MB
 • SHA1: F2C19221C82ABDF0D29E9492B3F2DDD4BF84AAED
 • Rozmiar: 279.6 MB
 • SHA1: FC13A41D675646421BF97E31EDD72D7E07F1E6F2
 • Rozmiar: 277.5 MB
 • SHA1: 6A60E6980542ACA880436072548504FB058D6EB5
 • Rozmiar: 268.8 MB
 • SHA1: 341BA96DC56830883C2FDF272B4DC8A258DA4FB3
 • Rozmiar: 280.1 MB
 • SHA1: 813E1A2FD09915B5F677A60DC671EF858FD81634
 • Rozmiar: 281.6 MB
 • SHA1: 49BDD446943EF4C8D8F8D1B196683FF880BD2A2A
 • Rozmiar: 288.8 MB
 • SHA1: AF8D77B76577AB7E41DBEC819D579C6D09A09517
 • Rozmiar: 285.7 MB
 • SHA1: 3DCDFEEBBC788252FEA9FBA3BE68AE5CD1EC18DC
 • Rozmiar: 294.6 MB
 • SHA1: CCFB2AB020279C0E77313234327A5F33A6654F24
 • Rozmiar: 333.8 MB
 • SHA1: D1D635965B1AA9613119FBD23FC347BF6F93F690

Szczegółowy opis

Przegląd

Uwaga: Ten rekord pobierania zawiera pliki do obniżenia z NVM 9.01 do NVM 9.00, 8.70, 8.60, 8.50, 8.40, 8.30, 8.20, 8.15, 8.10, 8.00, 7.30, 7.20, 7.10, 7.00 i 6.80

Pobierz pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Przeczytaj zanim użyjesz plików do obniżenia wersji

Chociaż aktualizacje I obniżenie poziomu NVM korzystają z tego samego zestawu narzędzi, kolejność operacji została cofnięta. Narzędzie do obniżenia poziomu w pierwszej kolejności wykonuje, a następnie instaluje dopasowane sterowniki.

Wszystkie ścieżki do obniżenia poziomu i zawarte pliki:

NVM od 9.01 do 9.00

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 9.00

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika): 27.6

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v9_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_00_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.70

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.70

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika): 27.3, 27.4, 27.5

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_70.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_70_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.60

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.60

Wersja(-y) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 27.1, 27.2, 27.2.1

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_60.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_60_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.50

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja downgrade: 8.50

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 26.6, 26.7, 26.8, 27.0

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_50.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_50_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.40

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.40

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika): 26.4

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_40.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_40_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.30

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.30

Wersja(-a) obniżenia wersji sw/sterownika): 26.2 , 26.3

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_30_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.20

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.20

Wersja(-a) obniżenia wersji sw/sterownika): 26.0, 26.1

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_FreeBSD.e.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_20_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.15

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja obniżonej wersji: 8.15

Wersja(-y): 25.5, 25.6

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_15.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.10

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.10

Wersja(-a) obniżenia wersji sw/sterownika): 25.4

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 8.00

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 8.00

Wersja(-a) obniżenia wersji sw/sterownika): 25.2

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v8_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 7.30

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 7.30

Wersja(-y): 25.1, 25.1.1

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 7.20

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 7.20

Wersja(-a) obniżenia wersji sw/sterownika): 25.0

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_20.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_20_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 7.10

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja obniżonej wersji: 7.10

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 24.3 , 24.4 , 24.5

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_10.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_10_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 7.00

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja niższej wersji: 7.00

Wersja(-a) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 24.0, 24.1, 24.2

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

====================

NVM od 9.01 do 6.80

Obecna wersja NVM: 9.01

Obsługiwana wersja downgrade: 6.80

Wersja(-y) obniżenia wersji oprogramowania/sterownika: 23.4, 23.5, 23.5.1, 23.5.2

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v9_01_to_v6_80.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v6_80_Windows.exe

=======================================================

Powiązane tematy

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.