Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) sterowniki i produkty primitives atest dla centrów przetwarzania danych (Intel® SGX DCAP)

683952
9/29/2021

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterownik Intel® SGX dla systemu Windows* w wersji 2.14.100.3 i Intel® SGX DCAP dla systemu Windows* w wersji 1.12.100.3.

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
  • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 73.8 MB
  • SHA1: 4349285A3C6826B9B33AFF399ABCCE8040815FF0
Zalecane
  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 61.3 MB
  • SHA1: 654488766C49ED87318104A7A1200A69744E95FF

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterowniki Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) i oprogramowanie platformy w wersji 2.14.100.3.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.