Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) sterowniki i produkty primitives attestation dla centrów przetwarzania danych (Intel® SGX DCAP)

683952
3/22/2022

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterownik Intel® SGX dla systemu Windows w wersji 2.15.100.4 oraz Intel® SGX DCAP dla systemu Windows w wersji 1.13.100.4.

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
  • Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 49.9 MB
  • SHA1: 90B75E9499B23B0C316F7102B71F73707218A720
Zalecane
  • Windows 11 Family*, Windows 10X family*
  • Rozmiar: 62.6 MB
  • SHA1: C2963BC28CEC5DFF1BCEAFF9655129D4B48159BB

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterowniki Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) i oprogramowanie platformy w wersji 2.15.100.4.

Zapoznaj się z informacjami o wersji obsługiwanym sprzętem, nowościami, poprawkami błędów i znanymi problemami.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.