Intel® EMA Cloud Start Tool – skrypty terraform

684584
11/4/2021

Wprowadzenie

Skrypty Terraform* i PowerShell* do automatycznego tworzenia instancji Intel® EMA oraz wszystkich wymaganych usług back-end

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 27.4 KB
  • SHA1: C3A1E1378CD730582CDA3BD6AF1284B8B4AA6057

Szczegółowy opis

Poniższe pliki szablonów są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników, którzy mogą dostosować swoją maszynę wirtualną i/lub domyślną konfigurację Intel EMA lokalnie lub poprzez usługi Amazon*, Google* lub Microsoft Azure* w chmurze.

Skrypty te mogą zostać zmodyfikowane do użytku osobistego. Ręczne zmiany skryptów Terraform* umożliwiają sterowanie różnymi konfiguracjami maszyny wirtualnej, takimi jak wybór maszyny wirtualnej, rozmiar dysku, licencja SQL itp.

Ręczne zmiany skryptów PowerShell* umożliwiają wybór różnych dostawców chmury oraz domyślną konfigurację Twojego Intel® EMA instancji.

Modyfikacje są dokonywane na własne ryzyko. Zapoznaj się z dołączoną licencją na oprogramowanie w celu uzyskania ograniczeń użytkowania.

Uczestnik programu ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione koszty i utrzymanie poniesionej usługi w chmurze.

Użytkownicy mają również możliwość korzystania z poniższego szablonu do tworzenia maszyny wirtualnej w microsoft azure dla Intel® EMA środowiska.

Szczegółowy opis

Dostępne pliki do pobrania

Pobierz narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Cloud Start Tool for Azure* 2.0 — Skrócony przewodnik.pdf.

Dotyczy:

  • Windows® 10, wersja 64-bitowa*, Windows 10, 32-bitowy, rodzina systemów Windows Server 2019*, Windows 10
  • Rozmiar: 544,2 KB
  • SHA1: a97e71148b9fa9edf1cef2e81f19b843d7903db7

Szczegółowy opis

Poniższe łącza stworzą maszynę wirtualną w systemie Microsoft Azure* ze wszystkimi niezbędnymi usługami w tle i Intel EMA automatycznie zainstalowaną przy domyślnej konfiguracji.

Przybliżony koszt jest oparty na licencji na korzyści hybrydowe (Windows*).

Odezwuj do 30 minut na zakończenie operacji kompilacji.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i utrzymanie usług Azure.

Zaawansowani użytkownicy mogą zechceć dostosować skrypty konfiguracyjny dla swojego środowiska Azure: pakiet źródłowy można pobrać tutaj.

Wybierz łącze najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb

Wdrażanie Intel® EMA w celu oceny pojedynczego serwera w małej skali (zalecanej dla nawet 500 punktów końcowych)

Kliknij tutaj (to jest zewnętrzne łącze do Microsoft Azure.)

Wykorzystuje szablon Azure "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] z systemem Windows 2019 i SQLExpress: szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~80 USD/miesiąc

Wdrażanie Intel® EMA w celu przeprowadzenia średnioskalowej oceny pojedynczego serwera (zalecanej dla nawet 5000 punktów końcowych)

Kliknij tutaj (to jest zewnętrzne łącze do Microsoft Azure.)

Wykorzystuje szablon Azure "Standard_D4s_v3" [4CPU 16 GB RAM] z systemem Windows 2019 i SQLExpress: szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~ 170 USD/miesiąc

Wdrażanie Intel® EMA w celu oceny na dużą skalę (zaawansowany szablon obsługujący skalowalne wdrożenia)

Kliknij tutaj (to jest zewnętrzne łącze do Microsoft Azure.)

Wybierz jedną z opcji "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] i "Standard_D4s_v3" [4CPU 16GB RAM] z systemem Windows 2019 i Azure SQL Server: szacowany koszt microsoft azure ~$95 — ~$200/miesiąc (różni się w zależności od wybranych opcji)

Łącze do strony pobierania dla chmury Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) dla Azure*

Inne przydatne linki na początek z Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Skrócona instrukcja Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Przewodnik po instalacji i konserwacji pojedynczego serwera Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Skrócony przewodnik po Intel EMA zdalnego zarządzania

Materiały na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, które zawiera tłumaczenie ludzkie i komputerowe. Materiały te są udostępniane dla Twojej wygody i wyłącznie do ogólnych informacji. Nie należy ich jednak uważać za kompletne ani poprawne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją tej strony a tłumaczeniem, wersja angielska będzie zarządzać i kontrolować. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.