Intel® EMA Cloud Start Tool – skrypty terraformowe

684584
9/29/2022

Wprowadzenie

Skrypty Terraform* i PowerShell* do automatycznego tworzenia instancji Intel® EMA oraz wszystkich wymaganych usług back-end

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 36.4 KB
  • SHA1: 9112B1390F7754D0CAA865CEC7EC6E48A37B9FC7

Szczegółowy opis

Poniższe pliki szablonów są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników, którzy mogą dostosować swoją maszynę wirtualną i/lub domyślną konfigurację Intel® EMA lokalnie lub poprzez usługi Amazon*, Google* lub Microsoft Azure* w chmurze.

Skrypty te mogą zostać zmodyfikowane do użytku osobistego. Ręczne zmiany skryptów Terraform* umożliwiają sterowanie różnymi konfiguracjami maszyny wirtualnej, takimi jak wybór maszyny wirtualnej, rozmiar dysku, licencja SQL itp.

Ręczne zmiany skryptów PowerShell pozwolą Ci wybrać różnych dostawców chmury oraz domyślną konfigurację Twojego Intel EMA instancji.

Modyfikacje są dokonywane na własne ryzyko. Zapoznaj się z dołączoną licencją na oprogramowanie w celu uzyskania ograniczeń użytkowania.

Uczestnik programu ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione koszty i utrzymanie poniesionej usługi w chmurze.

Użytkownicy mają również możliwość korzystania z poniższego szablonu do tworzenia maszyny wirtualnej w Microsoft Azure w środowisku Intel® EMA.


Dostępne pliki do pobrania

Pobierz narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Cloud Start Tool for Azure* 2.0 — Skrócony przewodnik.pdf.

Dotyczy:

  • Windows® 10, wersja 64-bitowa*, Windows 10, 32-bitowy, rodzina systemów Windows Server 2019*, Windows 10
  • Rozmiar: 544,2 KB
  • SHA1: a97e71148b9fa9edf1cef2e81f19b843d7903db7

Szczegółowy opis

Poniższe łącza stworzą maszynę wirtualną w systemie Microsoft Azure* ze wszystkimi niezbędnymi usługami w tle i Intel EMA automatycznie zainstalowana w domyślnej konfiguracji.

Przybliżony koszt jest oparty na licencji na korzyści hybrydowe (Windows*).

Odezwuj do 30 minut na zakończenie operacji kompilacji.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i utrzymanie usług Azure.

Zaawansowani użytkownicy mogą zechceć dostosować skrypty konfiguracyjny dla swojego środowiska Azure: pakiet źródłowy można pobrać tutaj.

Wybierz łącze najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb

Wdrażanie Intel® EMA w celu oceny pojedynczego serwera w małej skali (zalecanej dla nawet 500 punktów końcowych)

Kliknij tutaj (to jest zewnętrzne łącze do Microsoft Azure.)

Wykorzystuje szablon Azure "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] z systemem Windows 2019 i SQLExpress: szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~ 80 USD/miesiąc

Wdrażanie Intel® EMA w przypadku pojedynczego serwera w średniej skali (zalecanej dla nawet 5000 punktów końcowych)

Kliknij tutaj (to jest zewnętrzne łącze do Microsoft Azure.)

Wykorzystuje szablon Azure "Standard_D4s_v3" [4CPU 16 GB RAM] z systemem Windows 2019 i SQLExpress: szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~ 170 USD/miesiąc

Wdrażanie Intel® EMA w celu oceny na dużą skalę (zaawansowany szablon obsługujący skalowalne wdrożenia)

Kliknij tutaj (to jest zewnętrzne łącze do Microsoft Azure.)

Wybierz jedną z opcji "Standard_D2s_v3" [2CPU 8GB RAM] i "Standard_D4s_v3" [4CPU 16GB RAM] z systemem Windows 2019 i Azure SQL Server: szacowany koszt microsoft azure ~$95 — ~$200/miesiąc (różni się w zależności od wybranych opcji)

Łącze do strony pobierania Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) dla azure* dla chmury

Inne przydatne linki na początek z Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Skrócona instrukcja Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Przewodnik po instalacji i konserwacji pojedynczego serwera Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

Skrócony przewodnik po Intel EMA zdalnego zarządzania

Materiały na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, które zawiera tłumaczenie ludzkie i komputerowe. Materiały te są udostępniane dla Twojej wygody i wyłącznie do ogólnych informacji. Nie należy ich jednak uważać za kompletne ani poprawne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją tej strony a tłumaczeniem, wersja angielska będzie zarządzać i kontrolować. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.