Wbudowany sterownik wideo dla systemu Linux* dla intel® serwerowych płyt głównych i systemów opartych na chipsecie Intel® 621A

687430
11/24/2021

Wprowadzenie

Zawiera wbudowany sterownik wideo Linux* ASPEED* dla intel® serwerowej płyty głównej M50CYP i rodziny D5TNP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
  • Rozmiar: 3.2 MB
  • SHA1: D5B15A99948E9724F9B0870EAEEBF790FE2092F0

Szczegółowy opis

Cel

Linux* ASPEED* Wbudowany sterownik wideo dla intel® serwerowej płyty głównej M50CYP i rodziny D5TNP.

Obsługa systemu operacyjnego

Obroty:

  • RHEL/CentOS 7.9 x86_64: 3.10.0-1160.el7.x86_64.rpm
  • RHEL /CentOS 8.2 x86_64: 4.18.0-193.el8.x86_64.rpm
  • RHEL / CentOS 8.4 x86_64: 4.18.0-305.el8.x86_64.rpm

SPRMS:

  • RHEL/CentOS 7.9 x86_64: ast-drm-[wersja]-rhel79.src.rpm
  • RHEL/CentOS 8.2 x86_64: ast-drm-[wersja]-rhel82.src.rpm
  • RHEL/CentOS 8.4 x86_64: ast-drm-[wersja]-rhel84.src.rpm
  • SLES 15 SP3 x86_64: ast-drm-[wersja]-sles15.3.src.rpm

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.