Poprawka do problemu modern standby LAN dla produktów Intel® NUC jedenastej i dwunastej generacji

705968
9/21/2022

Wprowadzenie

Rozwiązuje problem z produktami Intel® NUC jedenastej generacji, które nie wybudzą się z funkcji wstrzymania przy trybie czuwania

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 333 B
  • SHA1: 45F0E78C738D679460A626DA6BE8B615A13342CA

Szczegółowy opis

Celu

Jest to drugi krok, aby rozwiązać problem z produktami Intel® NUC jedenastej i dwunastej generacji, które nie wybudzą się z funkcji wstrzymania przy trybie wstrzymania.

Artykuł Rozwiązywanie problemów z Intel® Ethernet Controller i225 w przypadku produktów Intel® NUC z systemem Windows 11/10 Modern Standby, opisuje problem i dostarcza instrukcje dotyczące kroku 1 procesu.

Krok 1

Zaktualizuj system BIOS z instrukcjami w artykule Rozwiązywanie problemów z Intel® Ethernet Controller i225 w przypadku produktów Intel NUC z systemem Windows 11/10 Modern Standby

Krok 2

Zastosuj poprawkę Windows Regitry, korzystając z poniższych instrukcji. Najpierw upewnij się, że system BIOS jest aktualny.

  1. Pobierz folder AUTO_GEN_PEP_DISABLE.zip — plik znajdujący się na tej stronie.
  2. Rozpakaj folder AUTO_GEN_PEP_DISABLE.zip .
  3. Kliknij dwukrotnie na plik rejestru windows AUTO_GEN_PEP_DISABLE.reg , by uruchomić poprawkę.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.