Sterownik Intel® QuickAssist Technology dla systemu Linux* — wersja 1.5 oprogramowania sprzętego

708765
12/17/2021

Wprowadzenie

Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) zapewnia funkcje kryptograficzne i przyspieszania kompresji wykorzystywane do poprawy wydajności i efektywności w centrum danych. Pakiet ten zawiera sterownik Intel® QuickAssist Technology dla systemu Linux* dla wersji sprzętowej 1.5.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 4.9 MB
  • SHA1: 59267C5865EB7A3FA27A26C798ECEFB8F8567B78

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.