Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC11AT

715548
1/31/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel NUC11AT.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 3 MB
  • SHA1: CFE3683F64B189A5ED20DF96D4862C1063494610

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla produktów Intel NUC11ATK i NUC11ATB.

Przed instalacją innych sterowników należy najpierw zainstalować to oprogramowanie po instalacji systemu operacyjnego Windows*. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpoznaje wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznany sprzęt w Menedżerze urządzeń

Instrukcje:

1) Pobierz i rozpakuj chipset-Win10_Win11-x.zip
2) Wykonaj SetupChipset.exe

Uwaga

Po zainstalowaniu Oprogramowanie mikroukładu Intel na komputerze Intel NUC nie ma potrzeby aktualizacji do późniejszej wersji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.