Sterownik DCH grafiki Intel® dla produktów Intel® NUC11AT

715571
2/1/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterowniki DCH grafiki Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 577.1 MB
  • SHA1: B377625231DC4D319CC745593AB753A30F7D3B60

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterowniki DCH grafiki Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla Intel® NUC.

Czym są sterowniki DCH? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Notatki

Obsługiwane wersje systemu operacyjnego

  • Microsoft Windows 10-64 — aktualizacja z października 2018 r. (1809)
  • Microsoft Windows 10-64 — maj 2019 aktualizacja (1903)
  • Microsoft Windows 10-64 — listopad 2019 aktualizacja (1909)
  • Microsoft Windows 10-64 — maj 2020 r. aktualizacja (2004)
  • Microsoft Windows 10-64 — październik 2020 aktualizacja (20H2)
  • Microsoft Windows 10-64 — maj 2021 aktualizacja (21H1)
  • System Microsoft Windows 11*

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.