Solidigm™ Storage Tool (dyski SSD NAND marki Intel®)

715595
7/13/2022

Wprowadzenie

Narzędzie Solidigm™ Storage Tool pomaga w zarządzaniu dyskami SSD Solidigm™ (byłymi dyskami Intel® NAND).

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • Rozmiar: 56 MB
 • SHA1: 42695EF53718B3DBDE237F25EE246FFE6236DC05
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 78.9 MB
 • SHA1: B76CF6E609B890B44FD942FC54164B464C75B4C9
 • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8.4 (2105)*, CentOS 8.3 (2011)*, CentOS 8 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, Ubuntu 16.04*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, SUSE Linux* Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 8.4*, CentOS 8.2 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8*
 • Rozmiar: 483 MB
 • SHA1: 033BBC772BE3E08CD4C35B9BA4CE362C05D20736

Szczegółowy opis

Firma Intel na temat dysków SSD NAND została przejęta przez firmę Solidigm i szczegółowe informacje można znaleźć w salonie informacyjnym firmy Intel .

Solidigm Storage Tool (dyski SSD NAND marki Intel®), zwane również SST, pomaga w zarządzaniu dyskami SSD Solidigm (byłych Intel® NAND). Istnieje graficzny interfejs użytkownika (GUI) wyłącznie dla systemu Windows* oraz interfejs wiersza poleceń (CLI) dla systemu Windows, Linux* i ESXi*. Zapewnia dostęp do informacji o dysku i jego stanu, atrybutów SMART, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skanów diagnostycznych i bezpiecznego wymazywania danych.

Uwaga

 • Może zaktualizować dysk Solidigm (wcześniej Intel® NAND) PCIe*/NVMe* lub SATA SSD do najnowszego oprogramowania sprzętowego.
 • Aby uzyskać pomoc techniczną Intel Optane, skorzystaj Intel® MAS.
 • Plik do pobrania dla systemu Windows zawiera zarówno wersje interfejsu graficznego, jak i interfejsu wiersza polecenia.
 • Pliki z podpisem ESXi można dodać do pobrania w późniejszym terminie.

Co nowego?

 • W celu uzyskania zmian wprowadzonych w tej wersji zapoznaj się z Informacjami o wersji.

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.