Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Zainstaluj czysty skrypt

717863
2/2/2022

Wprowadzenie

Intel® SDP Tool Mount Clean Tool

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 3.3 KB
  • SHA1: 403CACB5547D70DDA5C6D7E82177EB2F5B88EFAE

Szczegółowy opis

Celu
Ten skrypt oczyści wszelkie pozostałą mocowania dzienników z narzędzia IntelSDP®Tool i pozwoli na montaż nowszych obrazów

Więcej informacji na temat korzystania z tego skryptu można znaleźć w Poradniku technicznym (TA) – 1174 oraz Poradniku technicznym (TA) - 1175.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.