Oprogramowanie instalacyjne sterownika Technologia pamięci Intel® Rapid z pamięcią Intel® Optane™ (platformy jedenastej i dwunastej generacji)

720755
2/2/2022

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 7.9 MB
  • SHA1: 5A338C179F1A53962A222A5381A85E5BC959DE91
  • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 1.6 MB
  • SHA1: C500A640538EE93FD0C31390053E56DB4417721C

Szczegółowy opis

Uwaga: firma Intel zaleca użytkownikom końcowym korzystanie z aktualizacji sterowników dostarczanych przez producenta/dostawcę systemu lub poprzez aktualizację Windows*, aby wyeliminować potencjalny wpływ wynikający z wczytywania sterowników niestosowanych do indywidualnych potrzeb. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnego projektu systemu. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.

SetupRST.exe to nowy instalator, który zainstaluje sterownik Intel RST i rozpocznie proces instalacji aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową ze sklepu Microsoft Store*

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) 19.2.0.1003 obsługuje konfigurację i umożliwia korzystanie z wielu funkcji, w tym:

  • Konfiguracja i konserwacja RAID 0/1/5/10
  • Zmiany w pamięci Intel® Optane™. (Więcej informacji znajdziesz tutaj)
  • Intel® VMD obsługa na platformach jedenastej/dwunastej generacji jedynie za pomocą biosu obsługującego Intel® VMD. (Więcej informacji znajdziesz tutaj)

Aby zarządzać tymi możliwościami, pobierz aplikację do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową znalezioną w Sklepie Microsoft.

Notatki

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.