Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board D40AMP dla UEFI

723030
2/22/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D40AMP dla UEFI (R01.02.0006)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 27.3 MB
 • SHA1: 536D19256A0F892029373AAAFE0CE9FBBF165FA6

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D40AMP oraz odpowiednią System serwerowy Intel® rodziny D40AMP — do użytku z wbudowaną technologią powłoką Intel Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Celu

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji systemu uEFI (SUP)

Opublikowany – 7 lutego 2023 r.


********************************************************************************

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące oprogramowanie systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — 01.02.0007

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.202

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.90.e5e4d391

FRUSDR – 0,43

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v2P1

sysfwupdt.efi — wersja 16.0.7

Obsługiwane produkty

Rodzina serwerów Intel® D40AMP

Ważne UWAGI:

 • Począwszy od wersji SYSTEMU BIOS R01.01.0007, numer wersji zabezpieczeń PCH (SVN) został zaktualizowany do 02. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe BIOS, parametr "-recovery" jest wymagany dla polecenia sysfwupdt.efi (sysfwupdt.efi -u xxx.bin -recovery) podczas aktualizacji z poprzedniej wersji BIOS. Dodano parametr startup.nsh, który jest zawarty w tym pakiecie.
 • Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego SYSTEMU BIOS użytkownik musi wykonać to polecenie IPMI:

ipmitool -I lanzza -H x.x.x.x -U YYY -P ZZZ -C 17 -b 6 -t 0x2c surowe 0x2e 0xdf 0x57 0x01 0x00 0x02

Gdzie

 • -H x.x.x.x reprezentuje adres IP portu Ethernet dedykowanego do zarządzania serwerem
 • -U YYY oznacza nazwę użytkownika konta administartive BMC.
 • -P ZZZ reprezentuje hasło dla konta administratora BMC

Aby zmiany weszły w życie, wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.

 • Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w wbudowanym środowisku operacyjnym uEFI.
 • Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.
 • Jeśli z jakkolwiek powodu dane systemu BIOS, oprogramowania sprzętowego BMC lub FRU&SDR muszą zostać ponownie zainstalowane po przeprowadzeniu początkowej aktualizacji, pakiet zawiera autonomiczne pliki skryptów, które można uruchamiać indywidualnie.

Pliki te obejmują:

UpdBIOS_AMP.nsh, Upd40AMP.nsh, AMP_CPLD_update_script.nsh, ampFwUpdateBMC.nsh, UpdatePmemFW.nsh.

NIE używaj tych plików do czasu, aż system zostanie początkowo zaktualizowany za pomocą pliku startup.nsh.

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

System BIOS — 01.02.0006

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.056

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.87.3ccd0377

FRUSDR – 0,20

CPLD — w wer. 1p7

Poz. – 2.2.0.1553

Ważne informacje dotyczące procedury aktualizacji

Ze względu na nową strukturę oprogramowania operacyjnego wykorzystującego PFR proces aktualizacji jest dłuższy niż w przypadku systemów serwerowych Intel® poprzedniej generacji. Po raz pierwszy serwer zostanie ponownie uruchomiony po aktualizacji BMC/FRUSDR/DCPMM/CPLD/BIOS FW, aktualizacja procesu aktualizacji zajmie około 12 minut. W tym okresie ekran będzie wyłączony, a niebieska dioda LED identyfikatora będzie włączona, podczas gdy wskaźnik LED stanu systemu będzie mrugać na zielono/żółto. Po zakończeniu procesu identyfikator LED zostanie wyłączony, a system ponownie się włączy. Jest to oczekiwane zachowanie i będzie dostępne tylko po pierwszym restarcie po aktualizacji oprogramowania oprogramowania komputerowego.

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się z instrukcjami Readme i update Instructions.txt w całości przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.