Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D40AMP (SFUP) dla systemu Windows* i Linux*

723055
3/18/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board D40AMP dla systemu Windows* i Linux* (R01.02.0007)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 45.3 MB
  • SHA1: D65D7BFD6DC99BA142FA27470AAF387C8AAB4A55

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego (SFUP) dla rodziny Intel® Server Board D50TNP oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® D40AMP — do użytku w systemach Windows* i Linux*.

Celu

Instrukcje instalacji i obsługi pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu Windows i Linux (SFUP)

Firma Intel gorąco zaleca zapoznanie się w całości z ReleaseNotes_SFUP_AMP_1.0.6.txt przed wykonaniem aktualizacji systemu. Sprawdzenie, czy Twój system spełnia udokumentowane wymagania, zapewni pomyślną aktualizację i zapewni niezawodną funkcjonalność systemu po zakończeniu aktualizacji.

Opublikowany – 9 lutego 2023 r.

********************************************************************************

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu na poziomie produkcyjnym i programy narzędziowe do aktualizacji:

System BIOS — 01.02.0007

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.202

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.90.e5e4d391

FRUSDR – 0,43

Poz. – 2.2.0.1553

CPLD — v2P1

sysfwupdt — wersja 16.0.7

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board D40AMP

Skontaktuj się z firmą Intel w celu spełnienia wymagań dotyczących przedprodukcji sprzętu.

Ważne informacje

Kontrola oprogramowania sprzętowego nie ma zastosowania, dlatego aktualizacje będą uruchamiane nawet wtedy, gdy wersje w systemie i w pakiecie SFUP są takie same.

NIE należy przerywać ani uruchamiać ponownie ani nie usuwać zasilania z systemu podczas procesu aktualizacji. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

NIE należy próbować wyładowywać oprogramowania systemowego po załadowaniu go do systemu. Takie działanie może spowodować niewydajne działanie systemu.

Wszystkie aktualizacje zawarte w tym pakiecie są instalowane wyłącznie w środowisku operacyjnym Windows i Linux.

Nie modyfikuj żadnego z plików skryptów. Skrypty w formie pisemnej zapewnią najbardziej niezawodne wrażenia z aktualizacji.

Wymagania dotyczące oprogramowania systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania systemowego do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, stos oprogramowania systemowego zainstalowanego obecnie na docelowym systemie serwerowym musi być zgodny z następującymi wymaganiami, w przeciwnym razie aktualizacja może nie działać:

  • System BIOS — 01.02.0006 lub nowszy
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.04.04.056
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.87.3ccd0377 lub nowsze
  • FRUSDR — 0,20 lub nowsze
  • CPLD — wersja 1p7 lub nowsza
  • Poz. – 2.2.0.1553

Wstępnie doprecyzować przed uruchomieniem skryptów Dla systemu Windows i Linux — patrz ReleaseNotes_SFUP_AMP_1.0.6.txt

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.