Sterownik zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla systemu Windows® 10 i Windows* 11 dla produktów Intel® NUC8CCH i NUC8CCHB

723129
1/13/2023

Wprowadzenie

Instaluje sterownik zaufanego wykonywania (Intel® TXE) firmy Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows* 11 dla Produktów Intel® NUC8CCHK i NUC8CCHB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 69.4 MB
  • SHA1: C0E3F36D091E774E198B16FD3BBC2731A97E6A95

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXE) i oprogramowanie sprzętowe.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.