Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (dyski SSD NAND marki Intel®)

723602
6/8/2022

Wprowadzenie

Narzędzie Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (dyski SSD NAND marki Intel®) umożliwia aktualizację niezależnego oprogramowania sprzętowego systemu operacyjnego dla dysków SSD Solidigm™.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 125 MB
  • SHA1: E50F44E4BD9499F17D27A1CB1D7BBC69F88C992E

Szczegółowy opis

Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (dyski SSD NAND marki Intel®) zapewnia możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego narzędzia Solidigm Storage Tool (dysków SSD Intel® marki NAND) poza systemem operacyjnym™ (OS), więc nie ma wymagań dotyczących systemu operacyjnego.

Narzędzie jest dostarczane w postaci obrazu ISO i wymaga pustego USB lub CD (z oprogramowaniem CD i dyskiem CD-ROM z możliwością odczytu/zapisu).

Wprowadzenie

  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Przed podjęciem próby aktualizacji oprogramowania sprzętowego obowiązkiem użytkownika jest zapasowa kopia zapasowa plików. Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie przerwana, Twój dysk SSD może nie działać prawidłowo.
  • Najnowsze dostępne oprogramowanie sprzętowe można znaleźć w wersjach oprogramowania sprzętowego.
  • Jeśli Twój dysk SSD został zakupiony u producenta OEM, Twoja wersja oprogramowania sprzętowego może posiadać inną nazwę. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta OEM w celu uzyskania najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego.
  • Ograniczenia, wymagania i etapy instalacji znajdują się w Instrukcji obsługi.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii aktualizacji oprogramowania sprzętowego lub problemów z doświadczeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
  • To pobieranie zawiera oprogramowanie zastrzeżone Solidigm™ oraz środowisko operacyjne Open Source Linux*. Komponenty środowiska operacyjnego Linux open source podane w tym pliku do pobrania są objęte licencją GNU L/GPL i innymi licencjami, w stosownych przypadkach. Licencje te znajdują się w folderze "licencje" w obrazie do pobrania.

SHA512 z iso:

•11E257B2259002ACFCEC25E55BDAFCFF9FEA4B037ACD41181A37388795C4A798149B4520225BDE49827E83E040760341748F20CA372A34EE6246F5EAF79B71

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.