Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server M20NTP dla UEFI

726900
3/24/2022

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny serwerów Intel® M20NTP dla UEFI

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 37.8 MB
  • SHA1: 8C2B296258BE0E5DD670D268E1674D6DC03068B5

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Ten pakiet jest przeznaczony wyłącznie dla rodziny serwerów Intel® M20NTP.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS — SE5C620.86B.0022.D02.2301091534

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 00.27.0D02

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego: SYSFWUPDT 16.0.8

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 0011D01 lub nowszy

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 00.13.84bc lub nowsze

Notatki:

Po uaktualnieniu do systemu BIOS 0011D01 system nie mógł obniżyć wersji do poprzedniej wersji.

Po aktualizacji do BMC 00.13.84bc, system nie mógł obniżyć wersji do poprzedniej wersji.

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian w opisanych wersjach oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Nie używaj tego pakietu w przypadku innych produktów Firmy Intel®. Sprawdź właściwy pakiet dla swojego systemu. (Intel® Download Center)

Obsługiwane produkty

Rodzina serwerów Intel® M20NTP

Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego w rodzinach produktów z powłoki EFI* Intel® Server Board i System serwerowy Intel®.

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.