Moduły PRZEMIENIANIA WSA: Q35_SINIT_51.BIN

728734
4/14/2022

Wprowadzenie

Moduły INTERFEJS AC

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 16.6 KB
  • SHA1: 349A778D91E7B1EEB880C8E8BC02AE88220E16AD

Szczegółowy opis

  • Aktualizacja zabezpieczeń dla identyfikatora poradnika bezpieczeństwa z grudnia 2011 r.: INTEL-SA-0003(www.intel.com/security)
  • Brak zmian w wersji 19 – v50, zbieżność numerów wersji na różnych platformach

Licencja znajduje się w pakiecie.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.