Pakiet oprogramowania Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) w wersji 2

732573
6/5/2023

Wprowadzenie

Pakiet oprogramowania Intel® NUC Pro monitoruje aplikacje nienadzorowane i zapewnia nadmiarowe usługi ekranowe dla aplikacji digital signage. Ta wersja NPSS ma zastosowanie tylko do produktów wprowadzonych na rynek przed 2023 r.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 76.9 MB
 • SHA1: 3C8128402B1BFD6D782FD43217E66A1E8AA38D21
 • Linux*
 • Rozmiar: 36.4 MB
 • SHA1: D4EEB41A577B70BE33AC112ED3A2FC79EA3FAC42

Szczegółowy opis

Wprowadzenie

Pakiet oprogramowania Intel® NUC Pro monitoruje aplikacje nienadzorowane i zapewnia nadmiarowe usługi ekranowe dla aplikacji digital signage. Ta wersja NPSS ma zastosowanie tylko do produktów wprowadzonych na rynek przed 2023 r.

Aby uzyskać dostęp do NPSS (wersja 3.0.0.0 lub nowsza) dla produktów wprowadzonych na rynek w 2023 r., kliknij tutaj.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługiwane produkty poniżej.

Opis

Pakiet oprogramowania Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) monitoruje aplikacje nienadzorowane i zapewnia nadmiarowe usługi ekranowe dla aplikacji digital signage. Kluczowe możliwości tego narzędzia obejmują:

 • Zakończ i uruchom ponownie aplikację, gdy docelowa aplikacja (aplikacje) przestanie odpowiadać
 • Bezpiecznie zamknij lub uruchom ponownie system operacyjny za każdym razem, gdy wykryje, że aplikacja docelowa nie powiodła się x + razy, od ostatniego uruchomienia systemu Windows, zgodnie z określeniem użytkownika
 • Rejestruje aktywność monitorowania aplikacji w łatwo dostępnym pliku dziennika
 • Umożliwia użytkownikowi włączenie zegara monitorującego sprzęt w celu wykonania twardego resetu systemu, jeśli z jakiegokolwiek powodu system (lub sam NPSS) przestanie odpowiadać
 • Możliwość przejęcia wyświetlania sparowanego NUC w przypadku awarii systemu i pozwala dotkniętemu NUC wznowić wyświetlanie po ponownym wykryciu w dobrym stanie
 • Funkcja diagnostyki sprzętu, która uruchamia połączenia diagnostyczne między NUC a wyświetlaczem przez HDMI CEC, wykorzystując interfejsy WMI ujawnione przez NUC ACPI BIOS

Pakiet oprogramowania Intel® NUC Pro Software Suite – narzędzie konfiguracyjne zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące możliwości przełączania awaryjnego odtwarzacza na docelowych wyświetlaczach NUC i ich odpowiednich (głównych i dodatkowych) wyświetlaczach. Aby funkcja przełączania awaryjnego odtwarzacza działała poprawnie, ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami narzędzia konfiguracyjnego, które powinno być zainstalowane na komputerze-hoście w tej samej sieci lokalnej, co docelowe NUC. Komputer-host może być systemem tymczasowym/mobilnym, takim jak laptop inżyniera wdrażania. Narzędzie konfiguracyjne jest potrzebne tylko podczas konfigurowania wdrożenia NUC i można je usunąć z systemu po zakończeniu instalacji wdrożenia.

Instrukcje instalacji

Pobierz wersję oprogramowania dla systemu Windows lub Linux i postępuj zgodnie z poniższą kolejnością instalacji:

 1. Zainstaluj sterownik Intel Watchdog Timer Driver na docelowym urządzeniu NUC.
 2. Zainstaluj pakiet oprogramowania Intel® NUC Pro na docelowym serwerze NUC.
 3. Zainstaluj narzędzie konfiguracyjne pakietu Intel® NUC Pro Software Suite na komputerze-hoście.

Szczegółowe kroki instalacji i instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia można znaleźć w Podręczniku użytkownika pakietu oprogramowania Intel® NUC Pro, który można pobrać z tej strony.

Znane problemy

Podczas konfiguracji wersja Linux pakietu oprogramowania Intel® NUC Pro Software Suite może przełączać się na 2. wyświetlacz HDMI (HDMI-2) i może wprowadzać w błąd, ponieważ aplikacja nie jest widoczna na ekranie telewizora. Istnieje obejście tego problemu; przed konfiguracją w ustawieniach wyświetlania systemu Windows zmień opcję Wiele ekranów na Duplikuj te ekrany. Po zakończeniu konfiguracji zmień opcję Wiele ekranów z powrotem na Rozszerz te ekrany.

Obsługiwane produkty

 1. Zestaw Intel® NUC 12 Pro / płyta główna NUC12WS
 2. Element obliczeniowy Intel NUC 12 ELM12HB z wytrzymałym elementem obudowy Intel® NUC CMCR1ABA / CMCR1ABB / CMCR1ABC
 3. Element obliczeniowy Intel NUC 12 ELM12HB z elementem obudowy Intel® NUC Pro CMCM2FB / CMCM2FBAV
 4. Zestaw Intel® NUC 11 Pro / płyta główna NUC11TN
 5. Element obliczeniowy Intel NUC 11 CM11EB z wytrzymałym elementem obudowy Intel® NUC CMCR1ABA / CMCR1ABB / CMCR1ABC
 6. Element obliczeniowy Intel NUC 11 CM11EB z elementem obudowy Intel® NUC Pro CMCM2FB / CMCM2FBAV
 7. Element obliczeniowy Intel NUC 8 CM8CCB / CM8PCB / CM8i3CB / CM8i5CB / CM8v5CB / CM8i7CB / CM8v7CB z wzmocnioną obudową Intel® NUC CMCR1ABA / CMCR1ABB
 8. Element obliczeniowy Intel NUC 8 CM8CCB / CM8PCB / CM8i3CB / CM8i5CB / CM8v5CB / CM8i7CB / CM8v7CB z obudową Intel® NUC Pro CMCM2FB / CMCM2FBAV
 9. Zestaw Intel NUC 8 Rugged Kit NUC8CCH (Uwaga: Zestaw Intel® NUC 8 Rugged Kit NUC8CCH obsługuje tylko monitorowanie aplikacji i zegar sprzętowy. Nie obsługuje funkcji przełączania awaryjnego odtwarzacza).

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.