Intel® NUC Pro Software Suite

732573
6/7/2022

Wprowadzenie

Intel® NUC Pro Software Suite monitoruje nienadzorowane aplikacje i zapewnia nadmiarowe usługi ekranowe dla aplikacji digital signage.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 78.7 MB
 • SHA1: 05B8B95B38F340207B04F1C6CFFD123CDE1D5097
 • Ubuntu 20.04 LTS*
 • Rozmiar: 39.4 MB
 • SHA1: 49E26072C58401EBFDFF0D981734FD9C152B1AD4

Szczegółowy opis

Opis

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) monitoruje niewykonane aplikacje i zapewnia nadmiarowe usługi ekranowe dla aplikacji oznakowania cyfrowego. Najważniejsze możliwości tego narzędzia obejmują:

 • Zakończenie i ponowne uruchomienie aplikacji, gdy docelowa aplikacja (s) nie odpowiada
 • W razie wykrycia problemu z działaniem docelowej aplikacji x + times, od ostatniego rozruchu systemu Windows*, zgodnie z określeniem użytkownika, program uruchamia się z opóźnieniem.
 • Rejestruje aktywność monitorującą aplikację do łatwo dostępnego pliku dziennika
 • Umożliwia użytkownikowi włączenie sprzetowego timera watchdog do wykonania twardego resetowania systemu, jeśli z jakichkolwiek przyczyn system (lub sam NPSS) przestał reagować
 • Możliwość przejęcia wyświetlacza w połączeniu z KOMPUTEREM NUC w przypadku wystąpienia awarii systemu i pozwala komputerowi NUC, którego dotyczy problem, wznowić prowadzenie wyświetlacza, gdy zostanie ponownie wykryty w zdrowym stanie
 • Funkcja diagnostyki sprzętu, która uruchamia połączenia diagnostyczne między KOMPUTEREM NUC a wyświetlaczem za pomocą HDMI CEC, wykorzystując interfejsy WMI ujawnione przez NUC ACPI BIOS.

Intel® NUC Pro Software Suite — Narzędzie konfiguracyjne zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące możliwości przejścia w tryb failover gracza, które można skonfigurować na docelowych komputerach NUC i ich odpowiednich (podstawowych i wtórnych) wyświetlaczach. Dla pomyślnego działania funkcji failover odtwarzacza kluczowe jest postępowanie zgodnie z instrukcjami narzędzia konfiguracyjnego, które należy zainstalować na przyjmującym komputerze PC w tej samej sieci lokalnej, co docelowe komputery NUC. Komputer hosta może być systemem tymczasowym/mobilnym, takim jak laptop inżyniera wdrażania. Narzędzie konfiguracyjne jest potrzebne tylko podczas konfiguracji wdrażania komputera NUC i może zostać usunięte z systemu po ukończeniu instalacji.

Instrukcje instalacji

Pobierz wersję oprogramowania w systemie Windows* lub Linux* i postępuj zgodnie z poniższą kolejnością:

 1. Zainstaluj Intel® Watchdog Timer Driver na docelowym NUC.
 2. Zainstaluj Intel® NUC Pro Software Suite na docelowym komputerze NUC.
 3. Zainstaluj narzędzie Intel® NUC Pro Software Suite Configuration Tool na komputerze hosta.

Szczegółowe instrukcje i instrukcje dotyczące użytkowania narzędzia można znaleźć w Intel® NUC Pro Software Suite instrukcji obsługi, którą można pobrać na tej stronie.

Znane problemy

W trakcie konfiguracji wersja linux Intel® NUC Pro Software Suite może przełączyć się na wyświetlacz 2. HDMI (HDMI-2) i może wprowadzać w błąd, ponieważ aplikacja nie jest widoczna na wyświetlaczu telewizyjnym. Istnieje obejście; przed konfiguracją, w setttings dla Wyświetlacza Windows, zmień opcję Wiele wyświetlaczy, aby powielić te wyświetlacze. Po zakończeniu konfiguracji zmień opcję Wiele wyświetlaczy z powrotem na "Extend these displays".

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.