Sterownik Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Linux* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 621A

733029
6/3/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Intel® VROC linux* dla rodzin systemów M50CYP/D50TNP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 7.9*
  • Rozmiar: 533.3 KB
  • SHA1: 796989C09A8B0EC4DABF5BB7653D70C6B320E4D6

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje następujący sterownik Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) Red Hat Enterprise Linux* (RHEL*) 7.9 dla rodzin M50CYP/D50TNP:

Uwaga: system SuSE Linux Enterprise Server* (SLES*) i nowsze wersje RHEL są obsługiwane przez sterownik skrzynki odbiorczej.

Informacje o pakiecie

Wersja sterownika = 7.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.