Aktualizacja systemu BIOS dla zestawu Intel® NUC M15 Laptop — LAPRCx10 [RCADL357]

735631
3/17/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI zestawu Intel® NUC M15 Laptop Kit — LAPRCx10

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 14.3 MB
 • SHA1: 7C9D97EB4482FF31A1DFBBF770435D2DC600D4C7
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 37.1 MB
 • SHA1: 19BC30DD25BAB82E4DF445521F06EE3E486B23D9
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 13.6 MB
 • SHA1: B635143F19CC5B724516634AB881CA1D92593358

Szczegółowy opis

Celu
Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawu Intel® NUC M15 Laptop Kit — LAPRCx10.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [RCADL357.0061.EBU.exe] — Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez system F7 [RC0061. CAP] — . Plik CAP do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Odzyskiwanie systemu BIOS [RCADL357.0061.RECOVERY.zip] — w mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS możliwe jest, że system BIOS może pozostać w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami odzyskiwania w pliku Readme.

Uwaga

 • Narzędzia integratorów Intel® Aptio* Vzaprojektowane tak, aby pomóc integratorom (zwykle pracujemy w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwaniu klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianie logo i tak na produktach opartych na Intel® NUC AptioV.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.