Sterownik Intel® Management Engine (ME) dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12 ELM12HBi[x] oraz elementu obliczeniowego Intel® NUC 12 ELM12HBC

736243
6/28/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Intel® Management Engine consumer dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 261.1 MB
  • SHA1: 774255777567196F618D997E584F09214E42D4EC

Szczegółowy opis

Celu:

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla systemu Windows® 10 64-bitowego i Windows 11*, dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 12 ELM12HBC, ELM12HBi3, ELM12HBi5 i ELM12HBi7.

Uwaga:

Nie należy używać tego sterownika dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 12 ELM12HBv7 i ELM12HBv5. Instalator Intel ME wykrywa możliwości komputera Intel NUC i instaluje odpowiednie sterowniki. Jeśli sterownik się nie zainstaluje, odinstaluj starą wersję i spróbuj zainstalować tę wersję ponownie.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.