sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12 ELM12HB[x]

736249
6/28/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 5.2 MB
  • SHA1: 2CCFFD74878AD5D6E88F9DB90806C389F7F16F0A

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

  • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
  • Intel® RST

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.