sterownik szeregowe we/wy Intel® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12 ELM12HB[x]

736251
6/28/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik szeregowe we/wy Intel® dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.1 MB
  • SHA1: 6CE8B4890B5E93CA098B5C35DC3524D86FA99F06

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® GPIO dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.