Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla systemu Windows® 10 i Windows* 11 dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 12 ELM12HB[x]

736257
6/28/2022

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik oparty na technologii bezprzewodowej Firmy Intel® dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 12.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 70.8 MB
  • SHA1: ABBB5FA1F1E2F26EFC1AE2B7297422B83364392F

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje sterownik sieci bezprzewodowej dla karty sieci bezprzewodowej Intel®, zainstalowany w elementach obliczeniowych Intel® NUC 12.

Etapy instalacji:

1. Przejdź do folderu Rozszerzenia

2. Uruchom WirelessSetup.exe.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.