Sterownik DCH grafiki Intel® dla systemu Windows®10 i okna 11* dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 12 ELM12HB

736261
3/21/2023

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik DCH grafiki Intel® dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 12 ELM12HB.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 674.5 MB
  • SHA1: 24CB0FC37549FCE12055E4035BBDC34AE4936116

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterowniki DCH grafiki Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11*, elementy obliczeniowe Intel® NUC 12.

Czym są sterowniki DCH? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.