sterownik szeregowe we/wy Intel® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i windows 11* dla zestawów i minikomputerów Intel® NUC 12 Pro — NUC12WS

739772
1/17/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje szeregowe we/wy Intel® sterownik dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 12 Pro i minikomputerów NUC12WS.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.2 MB
  • SHA1: 0ADF6C77225B5E4806DDE19148925B6CA2362462

Szczegółowy opis

Instaluje sterownik kontrolera szeregowe we/wy Intel® hosta dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 12 Pro i minikomputerów NUC12WS.

Celu

Sterownik szeregowe we/wy Intel jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta GPIO.

Instrukcje:

1) Pobierz i rozpakuj SerialIO-Win10_Win11-XXX.zip
2) Zakonfiguruj SetupSe executeIO.exe

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.