Sterownik Intel® HID Event Filter dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów i minikomputerów Intel® NUC 12 Pro — NUC12WS

739797
8/11/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik Intel® HID Event Filter dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11*, dla zestawów Intel® NUC 12 Pro i minikomputerów NUC12WS.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 46.2 KB
  • SHA1: C3CDD49C5091001419A110A52C8ED5989C7C5092

Szczegółowy opis

Celu

Pakiet ten zawiera sterowniki do Intel® HID Event Filter dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów Intel® NUC 12 Pro i minikomputerów NUC12WS.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.