Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXT) dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów i minikomputerów Intel® NUC 12 Pro — NUC12WS

739799
8/12/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXT) dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC12WS[x]v[x].

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 67.3 KB
  • SHA1: B0DFC60CEF6C4C599BB27492D8ACAFDE80A6AF67

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXT) i oprogramowanie sprzętowe. Sterownik Intel TXT jest wymagany do bezpiecznego rozruchu i funkcji zabezpieczeń platformy dla zestawów i minikomputerów Intel® NUC 12 Pro — NUC12WS obsługujących Intel vPro®.

Uwaga:

Jeśli Twoje urządzenie nie ma Intel vPro®, nie instaluj tego sterownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.