sterownik szeregowe we/wy Intel® dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 12 Enthusiast i minikomputerów — NUC12SN

741574
1/17/2023

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje szeregowe we/wy Intel® sterownik dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 12 Enthusiast i minikomputeru NUC12SN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*
  • Rozmiar: 2.2 MB
  • SHA1: 097806FD6CD08A6281373C31C5BEBFD836992D80

Szczegółowy opis

Instaluje sterownik kontrolera szeregowe we/wy Intel® hosta dla systemu Windows 11* dla zestawu Intel® NUC 12 Enthusiast oraz minikomputer NUC12SN.

Celu

Sterownik szeregowe we/wy Intel jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta GPIO.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.