sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 dla elementów obliczeniowych Intel® NUC 8

743820
3/8/2023

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® 10 do użytku z elementami obliczeniowymi Intel® NUC 8 Pro i elementami obliczeniowymi NUC 8 Essential.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 507.3 MB
  • SHA1: F391F4BF760BE806073EBC2B870216682D0C6BA5

Szczegółowy opis

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 do użytku z elementami obliczeniowymi Intel® NUC 8 Pro i elementami obliczeniowymi NUC 8 Essential.

Ważne

Aktualizacja rejestru jest wymagana w celu uzyskania rozdzielczości wyświetlacza 5760 × 1080. Zapoznaj się z procedurą aktualizacji rejestru.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.